logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr1a Festucion valesiacae

Detail obrázku
Asociácia: Festuco rupicolae-Caricetum humilis, zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Opustený zarastajúci pasienok s kostravou žliabkatou (Festuca rupicola), krvavcom menším (Sanguisorba minor), jahodou trávnicovou (Fragaria viridis) a mliečnikom chvojkovým (Tithymalus cyparissias) predstavuje mezofilnejší typ xerotermného spoločenstva
Zvolenská kotlina, Banskobystrické dolomity, Dolná Mičiná, (430 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 7.6.2006
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007