logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr1a Festucion valesiacae

Detail obrázku
Asociácia: Festuco rupicolae-Caricetum humilis, zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Extenzívny subxerofilný pasienok s borievkou na vápenci s dominujúcou kostravou žliabkatou (Festuca rupicola), kvitnúci aspekt tvorí ranostajovec pestrý (Securigera varia), odkvitnutý je hlaváčik jarný (Adonis vernalis)
Drienčanský kras, Hrušov, (285 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 5.7.2006
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007