logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky

Detail obrázku
Asociácia: Pastinaco sativae-Arrhenatheretum elatioris, zväz: Arrhenatherion elatioris, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Kosená plocha v obci – čiastočne ruderalizovaný pozostatok lúky v letnom aspekte po prvej kosbe. Dominantný pakost lúčny (Geranium pratense) sprevádzajú škarda dvojročná (Crepis biennis), boľševník borščový (Heracleum sphondylium)
Turčianska kotlina, Vrútky
Foto: Karol Ujházy, 2.7.2007
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007