logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky

Detail obrázku
Asociácia: Poo-Trisetetum flavescentis, zväz: Arrhenatherion elatioris, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Kosená lúka na kryštaliniku s kostravou červenou (Festuca rubra), púpavcom srstnatým (Leontodon hispidus), margarétou bielou (Leucanthemum vulgare), ďatelinou lúčnou (Trifolium pratense), ďatelinou plazivou (T. repens), štrkáčom menším (Rhinanthus minor),zvončekom konáristým (Campanula patula)
Veporské vrchy, Pohronská Polhora, (660 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 15.6.2005
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007