logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky

Detail obrázku
Asociácia: Poo-Trisetetum flavescentis, zväz: Arrhenatherion elatioris, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Kosený eutrofný porast na prielohu (ornej pôde), prevažujú ďatelina lúčna (Trifolium pratense), trojštet žltkastý (Trisetum flavescens), štiav lúčny (Acetosa pratensis) a chrastavec roľný (Knautia arvensis)
Veporské vrchy, Pohronská Polhora, (640 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 15.6.2005
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007