logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Kr6 Xerotermné kroviny

Detail obrázku
Asociácia: Prunetum fruticosae, zväz: Prunion spinosae, trieda: Rhamno-Prunetea
Kroviny s čerešňou krovitou (Cerasus fruticosa) lemujú xerotermné porasty triedy Festuco-Brometea
Podunajská nížina, PR Drieňová hora, (225 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 2.5.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007