logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Kr6 Xerotermné kroviny

Detail obrázku
Zväz: Prunion fruticosae, trieda: Rhamno-Prunetea
Čerešňa mahalebková (Cerasus mahaleb), ruža šípová (Rosa canina), jaseň mannový (Fraxinus ornus) a pokrútené duby cerové (Quercus cerris) tvoria základ teplomilných krovín lemujúcich hrany kaňonu Hlboča
Malé Karpaty, Smolenice, Hlboča, (320 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič , 31.05.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007