logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Detail obrázku
Asociácia: Violo sudeticae-Agrostietum capillaris, zväz: Nardo-Agrostion tenuis, trieda: Nardetea strictae
Psicovo-psinčekový porast na kryštaliniku so zvončekom hrubokoreňovým (Campanula serrata), fialkou žltou sudetskou (Viola lutea subsp. sudetica), nátržníkom zlatým (Potentilla aurea) na extenzívnom smrekmi a borievkami zarastajúcom pasienku. Svieži typ s dominanciou alchemilky (Alchemilla sp.) bez suchomilných druhov.
Nízke Tatry, Liptovská Lúžna, (1020 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 26.6.2007
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007