logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Detail obrázku
Asociácia: Anemono narcissiflorae-Deschampsietum cespitosae, zväz: Nardo-Agrostion tenuis, trieda: Nardetea strictae
Hôľne vysokosteblové druhovo pomerne chudobné spoločenstvo ovplyvnené pastvou s dominantnou metlicou trsnatou (Deschampsia cespitosa) a meltuškou krovolakou (Avenella flexuosa). Z kvitnúcich bylín sa v poraste vyskytujú ľubovník škvrnitý (Hypericum maculatum), rebríček obyčajný alpínsky (Achillea millefolium subsp. alpestris), zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata), fialka žltá sudetská (Viola lutea subsp. sudetica)
Veľká Fatra, hrebeň medzi Krížnou a Frčkovom, (1520 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.7.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007