logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Detail obrázku
Asociácia: Festuco capillatae-Nardetum strictae, zväz: Violion caninae, trieda: Nardetea strictae
Opustený psicový pasienok na miernom JZ svahu na kryštaliniku. Výrazne dominuje psica tuhá (Nardus stricta)
ktorú sprevádza ľubovník škvrnitý (Hypericum maculatum) a púpavec srstnatý (Leontodon hispidus).
Veporské vrchy, Bratkovica, (830 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 24.8.2006
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007