logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Detail obrázku
Asociácia: Campanulo rotundifoliae-Dianthetum deltoidis, zväz: Violion caninae, trieda: Nardetea strictae
V chudobnom pasienku sa uplatňujú najmä oligotrofné druhy psica tuhá (Nardus stricta), horčinka obyčajná (Polygala vulgaris), nátržník vzpriamený (Potentilla erecta), ale aj druhy mezofilných lúk a pasienkov, napr. púpavec srstnatý (Leontodon hispidus) alebo štrkáč menší (Rhinanthus minor)
Tribeč, Malá Lehota, (500 m. n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 16.5.2014
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007