logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr1d Koelerio-Phleion phleoidis

Detail obrázku
Asociácia: Astero linosyris-Festucetum rupicolae, zväz: Koelerio-Phleion phleoidis, trieda: Festuco-Brometea
V xerotermnom spoločenstve sa uplatňujú viaceré acidofyty ako pavinec horský (Jasione montana), štiavička obyčajná (Acetosella vulgaris) alebo chlpánik Bauhinov (Pilosella bauhinii). V poraste sa vyskytuje tiež timotejka tuhá (Phleum phleoides)
Malé Karpaty, Vinosady, pusták Holubyho lúka, (240 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 30.5.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007