logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr1d Koelerio-Phleion phleoidis

Detail obrázku
Asociácia: Astero linosyris-Festucetum rupicolae, zväz: Koelerio-Phleion phleoidis, trieda: Festuco-Brometea
Jarný aspekt xerotermného spoločenstva na kyslom substráte so vstavačom obyčajným (Orchis morio), lomikaneňom cibuľkatým (Saxifraga bulbifera), mliečnikom chvojkovým (Tithymalus cyparissias) a lipnicou cibuľkatou (Poa bulbosa)
Malé Karpaty, Vinosady, pusták Holubyho lúka, (240 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 29.4.2009
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007