logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel

Detail obrázku
Zväz: Onopordion acanthii, trieda: Artemisietea vulgaris
Teplomilné ruderálne spoločenstvo na narušenom okraji dráhy tankodromu s ostropsom obyčajným (Onopordum acanthium), bodliakom tŕnitým (Carduus acanthoides), rumanovcom farbiarskym (Cota tinctoria) a hadincom obyčajným (Echium vulgare). Do porastu prenikajú aj prirodzené xerotermné druhy ako mednička brvitá (Melica ciliata) alebo rozchodník šesťradový (Sedum sexangulare)
Tribeč, Pohranice, Kolíňanský vrch, vojenský výcvikový priestor, (280 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 21.6.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007