logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel

Detail obrázku
Zväz: Onopordion acanthii, trieda: Artemisietea vulgaris
Okraj obilného lánu s ostropsom obyčajným (Onopordum acanthium), hadincom obyčajným (Echium vulgare) a lipkavcom pravým (Galium verum)
Borská nížina, Malacky, opustené pole na Perneckej ceste
Foto: Milan Valachovič, 22.6.2005
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007