logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky

Detail obrázku
Asociácia: Arrhenatheretum elatioris, zväz: Arrhenatherion elatioris, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Hustý porast ovsíka obyčajného (Arrhenatherum elatius) oživuje chrastavec roľný (Knautia arvensis) a margaréta biela (Leucanthemum vulgare)
Malé Karpaty, Kuchyňa, pri kaplnke Sv. Rochusa , (240 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 26.5.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007