logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky

Detail obrázku
Asociácia: Anthoxantho-Agrostietum tenuis, podzväz: Arrhenatherion elatioris, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Nízke a druhovo bohaté porasty s tomkou voňavou (Anthoxanthum odoratum), chlpaňou poľnou (Luzula campestris s. lat) a štrkáčom menším (Rhinathus minor)
Stolické vrchy, Ipeľský Potok, (506 m m.n.)
Foto: Richard Hrivnák, 18.5.2009
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007