logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Kr1 Vresoviská

Detail obrázku
Asociácia: Peucedano-Sarothamnetum, zväz: Ulici-Sarothamnion, trieda: Franguletea
Prútnatec metlovitý (Sarothamnus scoparius) porastá vresoviská na viatych pieskoch Záhoria spolu s vresom a početnými subatlantickými a boreokontinetálnymi druhmi
Borská nížina, Malacky, Krížnica, (199 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 25.5.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007