logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy

Detail obrázku
Asociácia: Corno-Quercetum, zväz: Quercion pubescenti-petrae, trieda: Querco-Fagetea
Jasenec biely (Dictamnus albus) a ranostaj venčený (Coronilla coronata) na južných svahoch v podraste teplomilnej dubiny s dubom plstnatým (Quercus pubescens)
Malé Karpaty, Plavecký Peter, Jezuvka, PR Kamenec, (300 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 24.5.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007