logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy

Detail obrázku
Zväz: Quercion pubescenti-petraeae, trieda: Querco-Fagetea
Teplomilná dubina s dubom plstnatým (Quercus pubescens), v podraste dominuje luskáč lekársky (Vincetoxicum hirundinaria) a ďalšie dealpínske druhy ako púpavec sivý (Leontodon incanus), alebo podkovka chochlatá (Hippocrepis comosa)
Strážovské vrchy, Kňaží stôl - Bradlo (561 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 13.5.2009
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007