logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

V08 Spoločenstvá bylín a šachorín eutrofných mokradí s kolísajúcou vodnou hladinou

Detail obrázku
Zväz: Oenanthion aquaticae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Spoločenstvo amfifytov znášajúce kolísanie hladiny vody s dominantnou chaluhovkou vodnou (Phellandrium aquaticum) je v kontakte s porastmi šašiny prímorskej (Bolboschoenus maritimus). V spoločenstve sa vyskytuje aj okrasa okolíkatá (Butomus umbellatus)
Podunajská nížina, Komárno, jazierko pri sútoku Váhu a Nitry, (108 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.6.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007