logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

V08 Spoločenstvá bylín a šachorín eutrofných mokradí s kolísajúcou vodnou hladinou

Detail obrázku
Zväz: Oenanthion aquaticae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast ježohlava jednoduchého (Sparganium emersum) v zaplavenej jame po ťažbe štrkopieskov
Trnavská pahorkatina, Nové Mesto n. Váhom, (184 m n.m.)
Foto: Helena Oťaheľová, 6.8.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007