logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel

Detail obrázku
Asociácia: Hyoscyamo-Conietum maculati, zväz: Arction lappae, trieda: Artemisietea vulgaris
Nitrofilné ruderálne spoločenstvo s dominantným bolehlavom škvrnitým (Conium maculatum) na okraji poľnej cesty. V druhovo chudobnom poraste sa vyskytuje aj bodliak tŕnitý (Carduus acanthoides)
Nitrianska pahorkatina, Lukáčovce, (160 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 29.6.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007