logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel

Detail obrázku
Asociácia: Sisymbrio orientalis-Xeranthemum annui, zväz: Onopordion acanthii, trieda: Artemisietea vulgaris
Xerotermné ruderálne spoločenstvo s nápadným aspektom suchokvetu ročného (Xeranthemum annuum). Piesočnatý substrát indikuje gypsomilka metlinatá (Gypsophilla paniculata)
Podunajská nížina, Marcelová, v blízkosti cintorína, (123 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 26.6.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007