logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel

Detail obrázku
Asociácia: Matricario-Polygonetum arenastri, zväz: Matricario-Polygonion arenastri, trieda: Polygono arenastri-Poetea annuae
Zošľapávané spoločenstvo na poľnej ceste s dominantným stavikrvom vtáčím (Polygonum aviculare)
Podunajská nížina, Nitra, poľná cesta pri potoku Dobrotka, (140 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 2.9.2001
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007