logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel

Detail obrázku
Zväz: Matricario-Polygonion arenastri, trieda: Polygono arenastri-Poetea annuae
Zošľapávané spoločenstvo na dlažbe železničnej stanici s rumančekom diskovitým (Matricaria discoidea), stavikrvom vtáčím (Polygonum aviculare) a lipnicou ročnou (Poa annua)
Vysoké Tatry, Nová Polianka, železničná stanica, (1040 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál , 11.7.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007