logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Al9 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni

Detail obrázku
Asociácia: Junco trifidi-Callunetum vulgaris, zväz: Loiseleurio-Vaccinion, trieda: Loiseleurio-Vaccinietea
Kríčkovité spoločenstvo s vresom obyčajným (Calluna vulgaris), brusnicou obyčajnou (Vaccinium vitis-idaea) a čučoriedkou obyčajnou (V. myrtillus) na kyslom substráte sericiticko-grafitických fylitov
Volovské vrchy, Volovec-Skalisko, (1290 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 31.8.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007