logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Pi3 Pionierske porasty na silikátových pôdach

Detail obrázku
Asociácia: Filagini-Vulpietum, zväz: Thero-Airion, trieda: Sedo-Scleranthetea
Pionierske spoločenstvo na skeletnatom andezitovom substráte s mrvkou myšou (Vulpia myuros) a bielolistom roľným (Logfia arvensis)
Pohronský Inovec, Čertov vrch, dno kameňolomu, (340 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 26.6.2005
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007