logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Al3c Seslerion tatrae, Carici rupestris-Kobresietea bellardii

Detail obrázku
Zväz: Seslerion tatrae, trieda: Elyno-Seslerietea
Druhovo bohaté, kvetnaté alpínske spoločenstvo s kozincom alpínskym (Astragalus alpinus), iskerníkom pahorským (Ranunculus pseudomontanus), hadovníkom živorodým (Bistorta vivipara), sekernicou tmavou (Hedysarum hedysaroides), nezábudkou alpínskou (Myosotis alpestris) a tomkou alpínskou (Anthoxanthum alpinum)
Belianske Tatry, hrebeň medzi Bujačím vrchom a Veľkým Košiarom, (1900 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.7.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007