logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Al3c Seslerion tatrae, Carici rupestris-Kobresietea bellardii

Detail obrázku
Zväz: Seslerion tatrae, trieda: Elyno-Seslerietea
Druhovo bohaté, kvetnaté alpínske porasty na hlbších pôdach s ostrevkou tatranskou (Sesleria tatrae), popolavcom hlavatým (Tephroseris capitata), ostropyskom Hallerovým (Oxytropis halleri), hadovníkom živorodým (Bistorta vivipara), iskerníkom veľhorským (Ranunculus breyninus), všivcom praslenatým (Pedicularis verticillata) a zervou hlavičkatou (Phyteuma orbiculare)
Balianske Tatry, hrebeň medzi Ždiarskou vidlou a Havranom, (cca 1940 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.7.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007