logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr4 Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch

Detail obrázku
Zväz: Festucion vaginatae, trieda: Festucetea vaginatae
Pieskomilný porast s klinčekom neskorým (Dianthus serotinus), veronikou klasnatou (Veronica spicata) a mliečnikom Seguierovým (Tithymalus seguierianus)
Podunajská nížina, Virt, PR Mašan, (130 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 25.6.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007