logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr4 Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch

Detail obrázku
Zväz: Festucion vaginatae, trieda: Festucetea vaginatae
Xerotermný porast na vápnitých viatych pieskoch s kavyľom Ivanovým (Stipa joannis), alkanou farbiarskou (Alkanna tinctoria) a mliečnikom Seguierovým (Tithymalus seguierianus)
Podunajská nížina, NPR Čenkovská step, (109 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 21.5.2009
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007