logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Lk4 Bezkolencové lúky

Detail obrázku
Asociácia: Molinietum caeruleae, zväz: Molinion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Suchší typ bezkolencovej lúky v letnom aspekte s klinčekom pyšným (Dianthus superbus) a omanom vŕbolistým (Inula salicina)
Záhorská nížina, NPR Abrod, (155 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 11.7.2003
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007