logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Lk4 Bezkolencové lúky

Detail obrázku
Asociácia: Gentiano-Molinietum arundinaceae, zväz: Molinion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Bezkolencové lúky v neskoroletnom aspekte s bezkolencom belasým (Molinia caerulea), horcom pľúcnym (Gentiana pneumonanthe) a kosienkou farbiarskou (Serratula tinctoria)
Pohronský Inovec, Machulince, Hradecké lúky, (580 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.8.2005
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007