logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls1.4 Horské jelšové lužné lesy

Detail obrázku
Zväz: Alnion incanae, trieda: Querco-Fagetea
Horská prípotočná jelšina s jelšou sivou (Alnus incana), smrekom obyčajným (Picea abies), v podraste s deväťsilom Kablíkovej (Petasites kablikianus), krkoškou chlpatou (Chaerophyllum hirsutum), pichliačom rôznolistým (Cirsium heterophyllum) a valeriánou bazolistou (Valeriana sambucifolia)
Vysoké Tatry, Bielovodská dolina, (1000 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 8.7.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007