logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls1.4 Horské jelšové lužné lesy

Detail obrázku
Asociácia: Alnetum incanae, zväz: Alnion incanae, trieda: Querco-Fagetea
Pripotočná horská jelšina s dominanciou deväťsilu lekárskeho (Petasites hybridus) v bylinnej vrstve
Slovenský raj, Vernár, Pusté Pole, (920 m n. m.)
Foto: Richard Hrivnák, 11. 7. 2013
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007