logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Al1 Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade

Detail obrázku
Zväz: Juncion trifidi, trieda: Caricetea curvulae
Alpínské spoločenstvo s ostricou vždyzelenou (Carex sempervirens), sitinou trojzárezovou (Juncus trifidus), všivcom praslenatým (Pedicularis verticillata), kamzičníkom chlpatým (Doronicum stiriacum), čučoriedkou obyčajnou (Vaccinium myrtillus) a hadovníkom živorodým (Bistorta vivipara)
Vysoké Tatry, Litvorova dolina, (cca 1750 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.7.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007