logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Al1 Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade

Detail obrázku
Zväz: Juncion trifidi, trieda: Caricetea curvulae
Alpínsky porast s kostravou nízkou (Festuca supina), kostravou pestrou (Festuca versicolor), kôprovníčkom bezobalovým (Ligusticum mutellina) a starčekom abrotanolistým (Senecio abrotanifolius)
Nízke Tatry, Králička, (1750 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.7.2009
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007