logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Al1 Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade

Detail obrázku
Asociácia: Silenetum acaulis, zväz: Festucion versicoloris, trieda: Carici rupestris-Kobresietea bellardii
Vzácne subniválne spoločenstvo na mylonitovej zóne tvorené druhmi vankúšovitého vzrastu, ako silenka bezbyľová (Sielne acaulis) a machmi. Mozaiku druhov dopĺňajú všivec praslenatý (Pedicularis verticillata), palina skalná (Artemisia eriantha), ostrica sadzová (Carex fuliginosa), piesočnica brvitá (Arenaria tenella), lomikameň pižmový (Saxifraga moschata). Väčšie zastúpenie kostravy pestrej (Festuca versicolor) svedčí o prechode k spoločenstvu Agrosti alpinae-Festucetum versicoloris
Vysoké Tatry, sedlo Poľský hrebeň (2200 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.7.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007