logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Al1 Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade

Detail obrázku
Asociácia: Silenetum acaulis, zväz: Festucion versicoloris, trieda: Carici rupestris-Kobresietea bellardii
Mylonitové zóny vysokohorských sediel sa vyznačujú druhovo pestrejšími porastmi a výskytom vápnomilných druhov, ako silenka bezbyľová (Sielne acaulis), kuklička plazivá (Novosieversia reptans), lomikameň pižmový (Saxifraga moschata), iskerník alpínsky (Ranunculus alpestris), alebo tiež endemit lyžičník tatranský (Cochlearia tatrae)
Vysoké Tatry, sedlo Poľský hrebeň (2200 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.7.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007