logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Br8 Bylinné brehové porasty tečúcich vôd

Detail obrázku
Asociácia: Leersietum oryzoidis, zväz: Glycerio-Sparganion, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast tajničky ryžovitej (Leersia oryzoides) v prítokovej časti vodnej nádrže
Krupinská planina, Plášťovce, VN Plášťovce, (160 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 28.7.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007