logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Br8 Bylinné brehové porasty tečúcich vôd

Detail obrázku
Asociácia: Leersietum oryzoidis, zväz: Glycerio-Sparganion, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Hustý porast tajničky ryžovitej (Leersia oryzoides) v plytkej bahnistej brehovej zóne slepého ramena. Porast predstavuje následnú vegetáciu, ktorá nahradí prvotné spoločenstvá obnaženého dna (biotop Vo1c), ak dlhšie stagnuje nižšia hladina vody
Hronská niva, PR Vozokanský luh, (128 m. n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 25.9.2013
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007