logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Sk2 Silikátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou

Detail obrázku
Zväz: Asplenion septentrionalis, trieda: Asplenietea trichomanis
Štrbinové spoločenstvo na čadičových skalách s taricou skalnou (Alyssum saxatile) a smolničkou obyčajnou (Steris viscaria).
Cerová vrchovina, Steblova skala, (cca 400 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 24.4.2009
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007