logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Sk2 Silikátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou

Detail obrázku
Zväz: Asplenion septentrionalis, trieda: Asplenietea trichomanis
Spoločenstvo v štrbinách čadičových skál s taričníkom skalným (Aurinia saxatilis), smolničkou obyčajnou (Steris viscaria), papraďou samčou (Dryopteris filix-mas) a slezinníkom severným (Asplenium septentrionale)
Cerová vrchovina, Ragáč, (480 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 12.5.2013
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007