logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel

Detail obrázku
Asociácia: Linario vulgaris-Brometum tectorum, zväz: Sisymbrion officinalis, trieda: Stellarietea mediae
Porast na násype hrádze so stoklasom strechovitým (Bromus tectorum). Druhovú garnitúru dopĺňajú huľavník Loeselov (Sisymbrium loeselii), ľaničník maloplodý (Camelina microcarpa), starček obyčajný (Senecio vulgaris), rezeda žltá (Reseda lutea), či mrvka myšia (Vulpia myuros)
Podunajská nížina, Bodíky, hrádza prívodného kanála VD Gabčíkovo, (119 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.5.2009
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007