logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel

Detail obrázku
Asociácia: Linario vulgaris-Brometum tectorum, zväz: Sisymbrion officinalis, trieda: Stellarietea mediae
Teplomilné ruderálne spoločenstvo na protipovodňovej hrádzi so stoklasom strechovitým (Bromus tectorum) a makom bielokvetým (Papaver albiflorum)
Podunajská nížina, Dolnonitrianska niva, Čechynce, hrádza Nitry, (134 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, jún 1996
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007