logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr1b Bromion erecti

Detail obrázku
Asociácia: Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae, zväz: Bromion erecti, trieda: Festuco-Brometea
Subxerofilné lúčne spoločenstvo s orlíčkom obyčajným (Aquilegia vulgaris), šalviou lúčnou (Salvia pratensis), pichliačom panónskym (Cirsium pannonicum) a túžovníkom obyčajným (Filipendula vulgaris)
Biele Karpaty, Vrbovce, Žalostiná, pri osade Strýčkovci, (500 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 28.5.2009
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007