logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr1b Bromion erecti

Detail obrázku
Asociácia: Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae, zväz: Bromion erecti, trieda: Festuco-Brometea
Druhovo bohatá bielokarpatská lúka s hadomorom purpurovým (Scorzonera purpurea), vstavačom mužským (Orchis mascula) a šalviou lúčnou (Salvia pratensis)
Biele Karpaty, Žalostiná, PP Bučkova jama, (570 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 21.5.1994
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007