logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr1b Bromion erecti

Detail obrázku
Asociácia: Onobrychido viciifoliae-Brometum erecti, zväz: Bromion erecti, trieda: Festuco-Brometea
Pestré lúčne spoločenstvo so stoklasom vzpriameným (Bromus erectus), ďatelinou horskou (Trifolium montanum), vičencom vikolistým (Onobrychis viciifolia), šalviou lúčnou (Salvia pratensis), chlpánikom Bauhinovym (Pilosella bauhinii), krvavcom menším (Sanguisorba minor) a klinčekom kartuziánskym (Dianthus carthusianorum)
Biele Karpaty, Chocholná-Velčice, Skalický vrch (350 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 13.5.2009
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007