logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Pi5 Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových a bázických substrátoch

Detail obrázku
Asociácia: Jovibarbo-Sedetum albi, zväz: Alysso alyssoidis-Sedion albi, Trieda: Sedo-Scleranthetea
Pionierky porast na vápenci s rozchodníkom bielym (Sedum album) a skalničníkom guľkovitým (Jovibarba globifera)
Podunajská pahorkatina, Hradište, (215 m n. m.)
Foto: Helena Rosinová, 12.8.2009
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007